استرالیا جایگاه اول صادرکننده گاز مایع طبیعی در جهان

استرالیا در جایگاه اول صادرکننده گاز مایع طبیعی در جهان قرار گرفت. همزمان با برگزاری نشست کشورهای تولیدکننده نفت 'اوپک' در اتریش اعلام شد، استرالیا با پشت سرگذاشتن قطر، توانست نام خود را به عنوان اولین صادرکننده گاز طبیعی مایع در جهان ثبت کند که این امر به منزله ایجاد رقیب جدیدی برای صادرکنندگان جهانی گاز ال ان جی ارزیابی شده است. اداره آمار استرالیا گزارشی منتشر کرد که براساس آن، این کشور در ماه نوامبر 6.55 میلیون تن گاز ال ان جی صادر کرد که از 6.27 میلیون تن صادرات قطر در همین ماه بیشتر است.

(+98) 513-760-2814
info@parsinehsadra.com
ساعت کاری 8.30 - 15.30
به جز ایام تعطیل
خراسان رضوی ، مشهد ، بلوارسجاد
بنفشه 3 ، پلاک 180