استرالیا کشوری ایده‌آل


 میانگین و افزایش میزان درآمد، بدهی پایین عمومی، قیمت مناسب سیستم سلامت و همبستگی مردم و دولت برای پذیرش مهاجران، آرزویی دور برای همه کشورهای ثروتمند است.
 اکثر کشورهای غربی به سختی می توانند دورنمایی را تصور کنند که همه اینها را با هم داشته باشند. اما نیازی به تصور کردن نیست، این کشور خوشبختانه وجود دارد و آن استرالیا است.
 شاید به خاطر اینکه از همه جا دور است یا فقط 25 میلیون جمعیت دارد، توجه را به خود جلب می کند، اما اقتصادش موفق ترین اقتصاد در کشورهای ثروتمند است. 27 سال رشد اقتصادی بدون رکود که رکوردی برای کشورهای توسعه یافته است. رشد فزاینده اش در این دوره تقریبا 3 برابر چیزی هست که آلمان توانسته تا به حال به دست بیاورد. میانگین درآمد چهار برابر سریع تر از آمریکا بالا رفته است. بدهی عمومی، در نرخ 41% از تولید ناخالص ملی، کمتر از نصف انگلستان است.
 قطعا شانس هم دستی در این کار داشته است؛ داشتن منابع زیاد آهن، گاز طبیعی و نزدیکی نسبی به چین که این منابع را می بلعد به موفقیت این کشور کمک کرده است.
 سیاست درست نیز باعث این موفقیت بوده است. بعد از آخرین رکود در سال 1991 ، دولت وقت سیاست سیستم سلامت و باز نشستگی را تغییر داد که به موجب آن قشر متوسط هزینه بیشتری پرداخت کنند و در نتیجه دولت استرالیا نصف شاخص OECD به تولید نا خالص ملی را می توانست برای بازنشستگان صرف کند. 

 

(+98) 513-760-2814
info@parsinehsadra.com
ساعت کاری 8.30 - 15.30
به جز ایام تعطیل
خراسان رضوی ، مشهد ، بلوارسجاد
بنفشه 3 ، پلاک 180