بزرگترین مشکلات جوامع پیشرفته

بزرگترین مشکلی که پیش روی آمریکا، ژاپن، انگلیس یا فرانسه هست چیست؟ نظرها متفاوت است، مشکلات کم کم در حال پدیدار شدن هستند، رشد پایین میانگین درآمد که باعث ناراحتی نیروی کار شده، افزایش بدهی های دولت و افزایش میانگین سنی جامعه که فشار مالی زیادی را روی سیستم بهداشت و سلامت و بازنشستگی وارد می کند؛ و در آخر مهاجرت است که باعث خشم و مقاومت حزب پاپولیست در آمریکا و سراسر اروپا است. یکی از بزرگترین زنگ های خطر، فقدان همبستگی سیاسی در مورد چگونگی کنترل آن باعث نمایان شدن روز به روز آن شده است.

 

(+98) 513-760-2814
info@parsinehsadra.com
ساعت کاری 8.30 - 15.30
به جز ایام تعطیل
خراسان رضوی ، مشهد ، بلوارسجاد
بنفشه 3 ، پلاک 180