حسابداران خبره

سازمان های:

- (Institute of Public Accountants(IPA 

- (Institute of Chartered Accountants Australia(ICAA 

- (Certified Practising Accountants(CPA

سه سازمانی هستند که در استرالیا شغل حسابداری و مشاغل مرتبط با امور مالی و مالیاتی را ارزیابی می کنند. هر سه سازمان به منظور ارزیابی متقاضیان، علاوه بر آیلتس آکادمیک (با نمره حداقل 7 در هر چهار مهارت)، تست هایی از جمله TOEFL iBT، PTE Academic و CAE را هم می پذیرند. 

(+98) 513-760-2814
info@parsinehsadra.com
ساعت کاری 8.30 - 15.30
به جز ایام تعطیل
خراسان رضوی ، مشهد ، بلوارسجاد
بنفشه 3 ، پلاک 180