سازمان مهندسی استرالیا

سازمان مهندسی استرالیا – Engineers Australia
این سازمان مسئول بررسی مدارک مهندسانی است که شغل آنها در لیست مشاغل موردنیاز استرالیا به عنوان مهندس تلقی می شوند. 
سازمان مهندسی استرالیا پس از بررسی مدارک مهندسین آنها را در سه گروه زیر طبقه بندی می نماید: 
- Professional Engineer                              
- Engineering Technologist                       
- Engineering Associate

این خدمات شامل مهندسانی است که قصد مهاجرت به استرالیا را دارند. در گام اول باید مدارک موردنیاز این سازمان را جهت ارزیابی ارسال نمایند و مدارک خود را در سازمان مهندسی استرالیا ارزشیابی کنند. سازمان مهندسی استرالیا بر اساس مدارک زیر، شغل فرد متقاضی را ارزیابی می کند و یک کد به آن تخصیص می دهد: 

۱- نامه کارفرما (Employer References) 
۲- حداقل 3 پروژه در قالب پکیج CDR 
۳- خلاصه CDR طبق جدول ارائه شده توسط سازمان مهندسی (Summary Statement)  
۴- نوشتن فعالیت های بعد از فارغ التحصیلی (فوق لیسانس، سمینار، دوره آموزشی) 
۵- مدرک تحصیلی اخذ شده توسط متقاضی 

مدارک بالا باید به صورت انگلیسی و به همراه ترجمه شناسنامه، کپی برابر اصل پاسپورت و عکس به سازمان مهندسی استرالیا ارسال گردد.
متقاضی باید سه پروژه کاری خود را که در طول تجربه کاری خود انجام داده و یا در آن شرکت داشته است را انتخاب کرده و سپس مطابق فرمت زیر نوشته و به سازمان مهندسی ارائه نماید. Intrudaction (لغت) (CE1.1)
۱- تاریخ شروع و اتمام پروژه (CE1.1.1) <إBR>
۲- محل انجام پروژه و آدرس دفتر اصلی (CE1.1.2)
۳- نام سازمان یا شرکت مجری پروژه (CE1.1.3)
۴- عنوان و سمت شغلی شما در پروژهCE1.1.4) Background ) (از ۲۰۰ تا ۵۰۰ لغت) (CE1.2)
۵- شرح کلی ماهیت پروژه (CE1.2.1) 
۶- شرح اهداف پروژه (CE1.2.2)
۷- شرح فضای کاری شما در پروژه (CE1.2.3)
۸- رسم چارت سازمانی شرکت مجری پروژه و مشخص نمودن عنوان شغلی خودتان (CE1.2.4)
 ۹- شرح وظایف رسمی محوله توسط شرکت مجری پروژه (CE1.2.5) Engineering Activity  (از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ لغت) (CE1.3)
۱۰- شرح بکارگیری دانش و تخصص مهندسی خودتان در اجرای این پروژه (CE1.3.1)
۱۱- شرح انجام وظایف محوله به شما از سوی شرکت مجری پروژه (CE1.3.2)
۱۲- شرح مسائل فنی و مشکلاتی که با آنها مواجه شده اید و راهکارهایی که ارائه داده اید (CE1.3.3)
۱۳- شرح بیان استراتژی های شما برای راهبرد پروژه – طرح های خلاق یا عادی (CE1.3.4)
۱۴- شرح ارتباط کاری و وظایف دیگر اعضای تیم اجرای پروژه و ارتباط آنها با شما (CE1.3.5) Summery (از ۵۰ تا ۱۰۰ لغت) (CE1.4)
۱۵- نظر و دیدگاه شخصی خود را درباره این پروژه بنویسید (CE1.4.1) 
۱۶- خلاصه ای از رسیدن این پروژه به اهداف خود را بنویسید (CE1.4.2)
۱۷- چگونگی ایفا شدن نقش شما در این پروژه به عنوان مهندس پروژه (CE1.4.3)

مدارک لازم جهت ارزشیابی مدارک تحصیلی مهندسین:
۱- ترجمه شناسنامه متقاضی 
۲- کپی صفحه مشخصات پاسپورت (تایید دارالترجمه)
۳- دو قطعه عکس ۴x۶ 
۴- ترجمه مدرک تحصیلی 
۵- ترجمه ریز نمرات < BR> 
۶- ترجمه نامه سابقه کار مطابق الگوی استاندارد مطابق با شرح وظایف رشته اقدامی 
۷- ترجمه گواهی های آموزشی مرتبط با رشته 
۸- ترجمه عضویت در نظام مهندسی ایران (در صورت داشتن)
۹- ترجمه پایه نظام مهندسی (در صورت داشتن) 
۱۰- ترجمه پروانه کار (در صورت داشتن) 
۱۱- ترجمه گواهی های شرکت در سمینارها 
۱۲- رزومه شغلی در قالب ۳ یا ۴ صفحه 
۱۳- سه پروژه ۱۰۰۰ لغتی مطابق الگوی سازمان EA 
۱۴- Summary Statement مطابق الگوی سازمان EA 
۱۵- CDP  (نوشتن شرکت در سمینارها، دوره های کوتاه مدت بعد از فارغ التحصیلی) 
۱۶- مدرک IELTS و یا هماهنگی ارسال IELTS توسط مرکزی که آزمون داده اید. 

 

(+98) 513-760-2814
info@parsinehsadra.com
ساعت کاری 8.30 - 15.30
به جز ایام تعطیل
خراسان رضوی ، مشهد ، بلوارسجاد
بنفشه 3 ، پلاک 180