نشست وزرای انرژی استرالیا با هدف پایین آوردن بهای برق

انگس تیلور (Angus Taylor) وزیر انرژی استرالیا روز چهارشنبه ۱۹ دسامبر 2018در آدلاید با همتایان ایالتی و تریتوری خود (وزرای انرژی سراسر استرالیا) دیدار کرد تا در خصوص پایین آوردن بهای برق و اطمینان از ارائه برقی قابل اعتماد به بحث و تبادل نظر بپردازند.
آقای انگس تیلور وزیر فدرال انرژی استرالیا رهبری این نشست موسوم به "شورای دولت های استرالیا" را برعهده خواهد داشت. وزیر انرژی استرالیا امیدوار است در خلال این گفتگوها طرفین بتوانند به توافقی در خصوص "تعهد قابل اطمینان خرده فروشان" دست پیدا کنند.
آقای تیلور گفت: "من امیدوارم با کمک همکارانم در این شورا بتوانیم بهای برق را کاهش دهیم و در عین حال از قابل اطمینان بودن شبکه برق نیز اطمینان حاصل کنیم. ما می دانیم که قابل اطمینان بودن انرژی یکی از نگرانی ها در تابستان پیش رو است".
وزرای انرژی استرالیا در خلال گفتگوهای خود همچنین در خصوص گزارش دکتر الن فینکل یکی از دانشمندان ارشد استرالیایی در خصوص یک استراتژی ملی پیرامون هیدروژن نیز به گفتگو پرداختند. 

(+98) 513-760-2814
info@parsinehsadra.com
ساعت کاری 8.30 - 15.30
به جز ایام تعطیل
خراسان رضوی ، مشهد ، بلوارسجاد
بنفشه 3 ، پلاک 180