The State of the (Older) Nation 2018

چهار نفر از هر پنج نفر استرالیایی گفته اند که آنها احساس می کنند از سنی که دارند، جوان تر هستند. این در حالی است که اکثر این افراد نیز از قانونی کردن مرگ آسان (euthanasia) حمایت می کنند.
در یک پژوهش ملی در استرالیا موسوم به The State of the (Older) Nation 2018 که توسط شورای سالمندی استرالیا تهیه و در روز چهارشنبه ۵  دسامبر منتشر شده است، تصویری عموما مثبت از افراد سالمند در کشور به چشم می خورد.
نتایج این گزارش در واقع حاصل یک نظرسنجی آنلاین از بیش از ۲۵۰۰ استرالیایی و جلسات حضوری متعددی با این افراد است. در این نظرسنجی دریافتند که ۸۰ درصد استرالیایی های ۵۰ ساله و مسن تر احساس می کنند جوان تر از سن واقعی خود هستند. اکثر این افراد (۷۸ درصد) کیفیت زندگی خود را "خوب" خوانده اند؛ این در حالی است که ۷۰ درصد از شرکت کنندگان در این پژوهش نیز گفته اند که نسبت به آینده بسیار مثبت فکر می کنند.
اگر چه این نیز گفتنی است که همه یافته های این گزارش نیز خوش بینانه نیستند. تقریبا نیمی از افراد سالمند (۴۶ درصد) گفته اند احساس می کنند جامعه برای آنها کمتر از زمانی که خود، جوان تر بودند ارزش قائل است. این در حالی است که ۴۹  درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی ملی نیز با حداقل یک "شاخص ویژه افراد آسیب پذیر" زندگی می کنند. یک پنجم شرکت کنندگان نیز گفته اند آنها با تبعیض های سنی در محل کارشان روبرو شده اند.
کن وایات (Ken Wyatt) وزیر شهروندان ارشد استرالیایی در زمان رونمایی از این گزارش در پارلمان کشور گفت "این گزارش نشانگر آن است که کارهای بیشتری باید برای کمک به افراد سالمند انجام شود. جامعه استرالیا باید بیش از گذشته برای سالمندان ارزش قائل شود و می تواند از روابط بین بومیان استرالیایی با سالمندان درس های زیادی بیاموزد. اگر بتوانیم مدلی را که بومیان استرالیایی در ارتباط با سالمندان خود دارند پیاده نماییم و اگر بتوانیم این ارتباط بین نسلی بین جوانان و سالمندان را ایجاد کنیم، جامعه ما به مکانی بسیار متفاوت تر تبدیل خواهد شد".
در این پژوهش همچنین یافته شده است که اکثریت افراد سالمند در استرالیا (۸۴ درصد) از قانونی شدن مرگ آسان (euthanasia) حمایت می کنند.
 

(+98) 513-760-2814
info@parsinehsadra.com
ساعت کاری 8.30 - 15.30
به جز ایام تعطیل
خراسان رضوی ، مشهد ، بلوارسجاد
بنفشه 3 ، پلاک 180