گروه مشاورین پارسینه صدرای بین­ الملل با توجه به داشتن نماینده فعال در استرالیا و اطلاعات فراوان در زمینه  اقامت در استرالیا، پس از اخذ ویزا خدمات ذیل را به متقاضیان خود ارائه می دهد:

  • کمک به اسکان متقاضیان در بدو ورود به استرالیا
  • مشاوره و راهنمایی در خصوص امور اولیه مورد نیاز پس از ورود به استرالیا از جمله:
  • باز کردن حساب بانکی
  • انواع خدمات درمانی
  • آشنایی با مراکز مختلف مورد نیاز و ...
  • مشاوره و همکاری جهت تکمیل مدارک گوناگون برای پیدا کردن شغل مورد نظر

(+98) 513-760-2814
info@parsinehsadra.com
ساعت کاری 8.30 - 15.30
به جز ایام تعطیل
خراسان رضوی ، مشهد ، بلوارسجاد
بنفشه 3 ، پلاک 180