گروه مشاورین پارسینه صدرای بین­ الملل با توجه به داشتن اطلاعات و تجربیات فراوان در زمینه  مهاجرت به استرالیا، خدمات ذیل را به متقاضیان خود ارائه می دهد:

  • ارائه خدمات مشاوره ای به متقاضیان در امور مهاجرت، تحصیل و کار :  از جمله ارائه انواع روش های مهاجرت، شرح انواع ویزای کاری و اقامتی، انواع روش های سرمایه گذاری، ویزای تحصیلی،  ویزاهای ازدواج و نامزدی، توریستی و غیره
  • اخذ پذیرش تحصیلی و ویزای دانشجویی
  • اخذ ویزای اقامت دائم و موقت
  • اخذ ویزای کار و سرمایه­ گذاری و .....
  • شفاف سازی قوانین مهاجرتی و تحصیلی وقت و رفع ابهامات و اشکالات احتمالی متقاضیان.
  • مشاوره و کمک به تنظیم مدارک تخصصی شامل CDR ، CVو Business Plan جهت امور مهاجرت طبق استاندارد و با بهره گیری از نمونه های موجود.

(+98) 513-760-2814
info@parsinehsadra.com
ساعت کاری 8.30 - 15.30
به جز ایام تعطیل
خراسان رضوی ، مشهد ، بلوارسجاد
بنفشه 3 ، پلاک 180