ویزای والدین

توضیحات کلی
اغلب افرادی که والدین آنها، خارج از استرالیا زندگی می کنند، می خواهند که والدینشان به استرالیا مهاجرت کنند تا به آنها نزدیک تر باشند.

به این منظور، دولت استرالیا 6 نوع ویزای مختلف برای والدین افراد مقیم استرالیا در نظر گرفته است که از این طریق بتوانند برای مهاجرت به استرالیا اقدام کنند.
متقاضیان این نوع ویزاها می بایست حتماً توسط فرزند یا همسر فرزند خود که شهروند استرالیا یا دارای اقامت دائم استرالیا هستنداسپانسر شوند. اسپانسر این افراد، می بایست حداقل به مدت دو سال قبل از درخواست این ویزا در استرالیا نیز زندگی کرده باشد.
جدا از بحث اسپانسر، متقاضی می بایست از مرحله تست بالانس فامیلی با موفقیت عبور کند. عبور از این مرحله، بدین معنی است که حداقل نیمی از فرزندانشان ساکن استرالیا باشند یا تعداد فرزندانی که در خاک استرالیا زندگی می کنند، بیشتر از سایر کشورها باشد.

ویزای 103

ویزای والدین با سابکلاس 103 به دلیل هزینه پایین آن، یکی از پرطرفدارترین روش ها برای مهاجرت به استرالیا است.

دولت استرالیا بعد از بررسی هایی که در سال های گذشته انجام داده است و به دلیل افزایش میانگین سنی این کشور و نیز به خاطر تعداد بالای مهاجرین توسط این ویزا، محدودیت های زیادی را برای این ویزا در نظر گرفته است.

به دلیل حجم بالای متقاضی، عموماً رسیدگی.به پرونده ها و صدور ویزا بسیار طولانی است.

 

ویزای 804

شرایط ویزای والدین سالخورده با سابکلاس 804 مطابق با ویزای 103 می باشد؛ با این تفاوت که در این ویزا والدین می بایست به سن بازنشستگی طبق قوانین استرالیا رسیده باشند.

سن بازنشستگی در استرالیا با توجه به تاریخ تولد فرد از 65 سال و نیم تا 67 سال متفاوت خواهد بود.

بررسی مدارک و صدور ویزا به دلیل حجم بالای متقاضی و ظرفیت محدود سالیانه، معمولاً مدت زیادی به طول می انجامد.

 

ویزای 173

با توجه به طولانی بودن صف انتظار ویزاهای سابکلاس 103 و 804، بهترین گزینه برای مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای عنوان کرد که زمان بسیار کمتری برای بررسی  دارک و صدور ویزا نیاز دارند؛ اما هزینه Contributory والدین را می توان ویزاهای با  یگر ویزاها از نظر پرداخت هزینه متفاوت هستند.

به این Contributory بیشتری  سبت به دو ویزای دیگر دارند. ویزاهای صورت که یک هزینه اولیه در هنگام تشکیل  رونده پرداخت می شود و سپس قبل از صدور ویزا، هزینه مرحله دوم که رقم بالاتری نیز  دارد، پرداخت خواهد شد.
ویزای سابکلاس 173 یک ویزای اقامت موقت است که به متقاضی این اجازه را می دهد به مدت دو سال در استرالیا زندگی کند این ویزا قابلیت تجدید و یا تمدید نخواهد داشت و متقاضی باید در مدت این دو سال برای دریافت ویزای اقامت دائم اقدام نماید در حال حاضر، هزینه ثبت نام و تشکیل پرونده برای این ویزا 2.490 دلار و هزینه ثانویه و صدور ویزا 29.130 دلار استرالیا است.

 

ویزای 884

عنوان کرد که زمان بسیار Contributory بهترین گزینه برای مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای والدین را می توان ویزاهای کمتری برای بررسی مدارک و صدور ویزا نیاز دارند؛ اما هزینه بیشتری نسبت به دو ویزای دیگر دارند ویزای والدین سالخورده سابکلاس 884 یک ویزای اقامت موقت است که به متقاضی این اجازه را می دهد به مدت دو سال در استرالیا زندگی کند.

این ویزا قابلیت تجدید و یا تمدید نخواهد داشت و متقاضی باید در مدت این دو سال برای دریافت ویزای اقامت دائم اقدام نماید.

از دیگر شرایط دریافت این ویزا، حداقل سن متقاضی است که می بایست از سن بازنشستگی در استرالیا گذشته باشد.

سن بازنشستگی در استرالیا با توجه به سال تولد از 65 سال و نیم تا 67 سال می توانند متفاوت باشد.

 

ویزای 143

با دیگر ویزاها از نظر پرداخت هزینه متفاوت هستند. به این صورت که یک هزینه اولیه در هنگام تشکیل Contributory ویزاهای پرونده پرداخت می شود و سپس قبل از صدور ویزا، هزینه مرحله دوم که رقم بالاتری نیز دارد، پرداخت خواهد شد.
ویزای سابکلاس 143 یک ویزای اقامت دائم است که به متقاضی این اجازه را می دهد به مدت نامحدود در استرالیا زندگی کند برای دریافت این ویزا از دو مسیر درخواست مستقیم و غیرمستقیم می توان اقدام کرد.

در مسیر درخواست مستقیم، فرد برای تشکیل پرونده می بایست مبلغ 3.695 دلار و هنگام صدور ویزا نیز مبلغ 43.600 دلار استرالیا پرداخت کند. مسیر غیرمستقیم برای افرادی است که ویزای اقامت موقت با سابکلاس 173 را دریافت کرده اند و تا قبل از مدت 2 ساله این ویزا، برای اقامت دائم اقدام نموده اند، در این حالت، هنگام تشکیل پرونده مبلغ 3.695 دلار استرالیا و هنگام صدور ویزا 19.420 دلار پرداخت می نمایند.

 

ویزای 864

با توجه به طولانی بودن صف انتظار ویزاهای سابکلاس 103 و 804، بهترین گزینه برای مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای عنوان کرد که زمان بسیار کمتری برای بررسی مدارک و صدور ویزا نیاز دارند؛ اما هزینه Contributory والدین را می توان ویزاهای با دیگر ویزاها از نظر پرداخت هزینه متفاوت هستند، به این Contributory بیشتری نسبت به دو ویزای دیگر دارند.

ویزاهای صورت که یک هزینه اولیه در هنگام تشکیل پرونده پرداخت می شود و سپس قبل از صدور ویزا، هزینه مرحله دوم که رقم بالاتری نیز دارد پرداخت خواهد شد ویزای والدین سالخورده با سابکلاس 864 یک ویزای اقامت دائم است که به متقاضی این اجازه را می دهد که به مدت نامحدود در استرالیا زندگی کند.

همانطور که از نام این ویزا مشخص است، متقاضی می بایست سن بازنشستگی در استرالیا را گذرانده باشدبرای دریافت این ویزا از دو مسیر درخواست مستقیم و غیرمستقیم می توان اقدام کرد.


BALANCE OF FAMILY TEST جدول نمونه بالانس فامیلی

 

شرایط دارند یا خیر؟

تعداد فرزندانی که مقیم کشوری غیر از استرالیا هستند

تعداد فرزندان مقیم استرالیا

تعداد کل فرزندان

کشور الف

کشور ب

کشور ج

کشور د

بله

1

1

بله

1

1

2

خیر

2

1

3

خیر

1

1

1

3

بله

2

2

4

خیر

1

1

1

1

4

خیر

1

2

1

4

خیر

1

1

1

1

1

5

بله

1

1

1

2

5

بله

2

3

5

خیر

2

2

2

6

 

 

مراحل اقدام برای این ویزا

 

  • جمع آوری مدارک

مرحله اول برای مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای والدین، جمع آوری مدارک متقاضی است. مدارک متقاضی با توجه به رابطه اسپانسر با شخص متقاضی، سن اسپانسر کننده، ساب کلاس ویزا و عوامل دیگر می تواند متغیر باشد.

در این مرحله، مدارک مورد نیاز متقاضی با توجه به توصیه های وکیل مهاجرتی، جمع آوری و آماده تشکیل پرونده خواهد شد.

 

  • تشکیل پرونده مهاجرتی

بعد از جمع آوری مدارک مورد نیاز، نوبت به تشکیل پرونده متقاضی در اداره مهاجرت می رسد.

در این مرحله بعد از پرداخت هزینه اولیه و تشکیل پرونده، پروسه بررسی مدارک متقاضی توسط اداره مهاجرت آغاز می شود.

 

  • پرداخت هزینه و صدور ویزا

بعد از بررسی مدارک توسط اداره مهاجرت و تایید آنها، متقاضی می بایست قبل از صدور ویزا، هزینه نهایی را به حساب دولت استرالیا پرداخت کند. بعد از پرداخت هزینه، ویزای متقاضی صادر گردیده و ایشان می تواند به استرالیا مهاجرت کند.

 

جهت اطلاعات بیشتر از این نوع ویزا و یا اقدام برای اخذ آن، از بخش تماس با ما، با دفتر خدمات مهاجرتی پارسینه تماس حاصل فرمایید.

(+98) 513-760-2814
info@parsinehsadra.com
ساعت کاری 8.30 - 15.30
به جز ایام تعطیل
خراسان رضوی ، مشهد ، بلوارسجاد
بنفشه 3 ، پلاک 180